Giới thiệu Gateway truyền thông không dây ARG600A1260NA của ABB

ARG600

1. Giới thiệu

ARG600A1260NA là sản phẩm Gateway truyền thông thuộc dòng ARG600 của ABB. Sản phẩm cung cấp khả năng điều khiển và giám sát thiết bị thông qua sóng di động giữa thiết bị và trung tâm điều khiển. Thiết bị hỗ trợ các kết nối công nghiệp hiệu suất cao dựa trên nền tảng TCP/IP.

ARG600 hỗ trợ chuyển đổi giao thức IEC60870-5-101 sang giao thức IEC60870-5-104, điều này rất phù hợp với các thiết bị Recloser, LBS hay các Rơle cũ trước đây chỉ hỗ trợ giao thức IEC60870-5-101. Ngoài ra thiết bị còn hỗ trợ giao thức Modbus RTU/TCP, DNP3.

arg600

Hình 1: Hình ảnh mặt bên của thiết bị ARG600A1260NA

Các tính năng nổi bật:

  • Protocol converter for IEC-101 to IEC-104 protocol
  • Wireless monitoring and control of IEC-101, IEC-104, DNP and Modbus field devices via cellular network
  • Always-on TCP/IP routing and serial over TCP/IP basedtwo-way communication
  • Arctic Patrol connectivity supervision of the communication system
  • Secure communication with VPN and Firewall
  • OpenVPN client and server enable direct connection of one to five Arctic 600 series devices to a single Arctic 600 series device
  • Mobile operator independent static IP addressing with Arctic M2M Gateway ARM600
  • Two SIM card slots and a four port LAN/WAN switch (dual SIM variants only)

2. Ứng dụng

Gateway AGR600A1260NA được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực hệ thống điện, lắp đặt trong các tủ Recloser, LBS, tủ MRU, trạm trung gian,…làm thiết bị trung gian phục vụ giám sát và điều khiển từ trung tâm điều khiển.

communication system overview

Hình 2: Kết nối SCADA sử dụng Gateway ARG600

ARG600 ungdung

Hình 3: Kết nối SCADA Recloser trong lĩnh vực điện lực

Lưu ý: Dòng Router ARG600 còn có option 2 SIM, 4 cổng LAN: Mã hàng ARG600A2625NA

Download

Xem thêm