Hướng dẫn đọc xung Encoder PLC S7 1200 Siemens

HSC bkas

Tiếp nối các bài viết trước về Encoder, trong bài viết này BKAS sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn đọc xung Encoder bằng PLC S7 1200 Siemens.

Các bài viết trước:

1. Thiết lập khối đọc xung trên phần mềm Tia Portal

Sử dụng phần mềm Tia Portal để cấu hình PLC.

 • Bật chức năng đọc xung tốc độ cao (HSC) trên PLC

HSC bkas 1

Hình 1: Chọn properties trên PLC

HSC bkas 2

Hình 2: Enable khối HSC1

 • Thiết lập các cài đặt chức năng HSC

Type of counting: chọn Count để đếm xung.

Operating phase: lựa chọn A/B counter để đếm 2 xung ngõ vào theo dạng A/B.

Initial counting direction: chọn Count up để đếm xung sườn lên.

HSC bkas 3

Hình 3: Thiết lập các cài đặt của HSC1

 • Xác định Hardware input

Tín hiệu xung A đọc được tại chân DI .0 và tín hiệu xung B đọc được tại chân DI .1

HSC bkas 4

Hình 4: Phần cứng đầu vào của encoder

 • Xác định thanh ghi dữ liệu HSC

Xem thanh ghi lưu dữ liệu function HSC1 trong phần I/O addresses

HSC bkas 5

Hình 5: Vị trí thanh ghi của HSC1 là ID1000

2. Chương trình PLC

 • Kéo khối đọc xung ra phần main chương trình

Tại Instructions chọn Technology -> Counting ->  Others -> CTRL_HSC

 • Sử dụng khối HSC1

HSC bkas 6

Hình 6: Khối HSC functions

 • Chân EN là chân kích hoạt bộ đếm xung tốc độ cao. Chân này nối trực tiếp với nhánh nguồn hoặc tín hiệu giá trị 1
 • HSC là giá trị quy định bộ HSC sử dụng 257 ứng với HSC1.
 • DIR: chân chọn chiều đếm sườn lên hay sườn xuống.
 • CV: dùng để Reset khối HSC.
 • Tương tự cho chân RV và NEW_RV.
 • PERIOD và NEW_PERIOD dùng trong trường hợp lệnh này ở chế độ đọc frequency

Tiếp theo ta nạp chương trình cho PLC và theo dõi giá trị thanh ghi ID1000 ứng với HSC1 để xem giá trị xung đếm được..

Trên đây là bài viết hướng dẫn đọc xung Encoder bằng PLC S7 1200 Siemens. Hi vọng thông qua series bài viết về Encoder và cách kết nối với PLC sẽ đem lại nhiều kiến thức mới cho Quý bạn đọc. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi !
Xem thêm: