Liên hệ:

Call us: (+84) 922038984
Email: info@bkas.com.vn

12 Kiều Oánh Mậu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ hành chính:

Thứ 2 – thứ 7: 8AM – 5PM