Mô hình dữ liệu trong giao thức IEC61850

data object iec61850

IEC 61850 là tiêu chuẩn truyền thông quốc tế mới cho các ứng dụng tự động hoá trạm. Tiêu chuẩn này cho phép tích hợp tất cả các chức năng bảo vệ, điều khiển, đo lường và giám sát truyền thống của TBA, đồng thời nó có khả năng cung cấp các ứng dụng bảo vệ và điều khiển phân tán, chức năng liên động và giảm sát phức tạp.

Tiêu chuẩn này bao gồm 10 chủ đề chính và rất phức tạp. Để giúp bạn đọc thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin, bài viết này sẽ trình bày mô hình dữ liệu trong giao thức IEC61850.

1. Mô hình dữ liệu là gì?

Mô hình dữ liệu là mô hình tổng quan mô tả cách bố trí, tổ chức dữ liệu của 1 tín hiệu.

2. Mô hình dữ liệu

Physical Device (PD): Là một thiết bị vật lý – hay chính là một thiết bị điện tử thông minh IED, kết nối trực tiếp với hệ thống mạng truyền thông trong trạm biến áp để trao đổi thông tin. Trong một PD có thể chứa 1 hoặc nhiều LD

Logical Device (LD): IEC61850 cho phép các nhà sản xuất định nghĩa các LD để phù hợp với đặc thù thiết bị. Một LD được phân chia theo thiết bị IED (RTU, Relay, BCU, Metter…) hoặc theo thiết bị nhất thứ (CB, DS, ES, Tran). Trong một LD có nhiều Logical Nodes.

Logical Node (LN): mô tả các đối tượng dữ liệu chính của giao thức IEC61850, khác biệt với các protocol khác, bao gồm: các LN chức năng: Protocol, Control, Measurement, Fault record,…Có 86 loại LN khác nhau chia thành 13 nhóm LN riêng biệt theo chức năng: Protection, Switchgear,…

Data Object (DO): đây là lớp dữ liệu mô tả chi tiết thông tin về thiết bị được định nghĩa trong logical node

Data Attribute (DA): Quy định thuộc tính của dữ liệu: giá trị biến, timestamp, quality

data object iec61850

Hình 1: Mô hình dữ liệu của giao thức IEC61850

3. Quy định tên biến

Mỗi một dữ liệu (biến), đều có một form bố trí như sau:

data object

Hình 2: Quy định tên biến theo tiêu chuẩn IEC61850

Thứ tự: Logical Device Name -> Logical Node Name -> Object Name -> Attribute Name.

 

Ví dụ: Thiết bị Relay1 là một Logical Device(LD) chứa 2 Logical Nodes (LN): MMXU1 và XCBR2.

data object iec61850

Hình 3: Ví dụ dữ liệu của giao thức IEC61850

Trên thiết bị Relay1:

XCBR2 là một Logical Nodes (LN) định nghĩa chức năng điều khiển máy cắt, chứa các Data Object (DO) bao gồm:

  • IEDs: Relay1/XCSR2.ST.Pos: phản ánh trạng thái CB.
  • IED: Relay1/XCSR2.CO.Pos: lệnh điều khiển máy cắt.

MMXU1 là một Logical Nodes (LN) định nghĩa chức năng đo lường của Relay chứa các Data Object (DO) bao gồm:

  • IEDs: Relay1/MMXU1.MX.A.PhA: là biến giá trị dòng điện (Amp)
  • IEDs: Relay1/MMXU1.MX.PhV: là biến giá trị điện áp pha (PhV)

Trên đây là bài viết giới thiệu về mô hình dữ liệu trong giao thức IEC61850 trong giao thức IEC61850. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm và theo dõi.