SAIDI, SAIFI và MAIFI – Chỉ số độ tin cậy của lưới điện

power lines

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, ngoài các chỉ số về điện áp, tần số thì tính liên tục cấp điện cho khách hàng cũng là một yêu cầu hết sức quan trọng. Lưới điện phân phối là khâu cuối cùng của hệ thống điện, đưa điện năng trực tiếp đến các hộ tiêu thụ. Vì vậy tính liên tục cung cấp điện cho phụ tải có mối quan hệ mật thiết và phụ thuộc trực tiếp vào độ tin cậy của lưới điện phân phối.

Độ tin cậy của lưới điện được đánh giá theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, nhưng tiêu chuẩn IEEE 1366 hiện nay được sử dụng phổ biến nhất với các chỉ số đánh giá chính: SAIDI, SAIFI và MAIFI.

Vậy các chỉ số trên là gì ? Trong bài viết này BKAS Co Ltd sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các chỉ số, và cách tính của nó.

1. SAIDI là gì ?

SAIDI viết tắt của System Average Interruption Duration Index – là chỉ số thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối. SAIDI được tính bằng tổng thời gian mất điện của khách hàng bị ảnh hưởng (kéo dài trên 5 phút) chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện. Công thức tính như sau:

saidi

Hình 1: Công thức tính SAIDI

Trong đó

  • Ni: là số khách hàng bị mất điện.
  • Ui: thời gian mất điện.
  • n: số lần mất điện kéo dài trên 5 phút.
  • Nt: tổng số lượng khách hàng

SAIDI được đo bằng đơn vị thời gian thường là phút hoặc giờ. Chỉ số SAIDI thường được đo trong 1 tháng và 1 năm.

2. SAIFI là gì ?

SAIFI viết tắt của System Average Interruption Frequency Index – là chỉ số tần suất mất điện trung bình của lưới điện phân phối. SAIFI được tính bằng tổng số khách hàng ảnh hưởng (thời gian mất điện kéo dài trên 5 phút) chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện. Công thức tính như sau

saifi

Hình 2: Công thức tính SAIFI

Trong đó:

  • Ni: số khách hàng bị mất điện
  • n: số lần mất điện kéo dài trên 5 phút
  • Nt: tổng số lượng khách hàng

SAIFI được đo bằng số lần mất điện. Chỉ số SAIFI thường được đo trong 1 tháng và 1 năm.

3. MAIFI là gì ?

MAIFI viết tắt của Momentary Average Interruption Frequency Index – là chỉ số tần suất mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối. MAIFI được tính bằng tổng số khách hàng bị mất điện thoáng qua chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện. Công thức tính của MAIFI tương tư như SAIFI chỉ khác ở số lần mất điện kéo dài và số lần mất điện thoáng qua. Công thức như sau:

maifi

Hình 3: Công thức tính MAIFI

Trong đó:

  • Ni: số khách hàng bị mất điện
  • n: số lần mất điện thoáng qua ( < 5 phút)
  • Nt: tổng số lượng khách hàng

MAIFI được đo bằng số lần mất điện thoáng qua. Cũng tương tự SAIDI và SAIFI, chỉ số MAIFI thường được đo trong khoảng 1 tháng và 1 năm.

saidi saifi

Hình 4: Chỉ tiêu phấn đấu Chỉ số độ tin cậy tại một đơn vị điện lực

Các chỉ số SAIDI, SAIFI và MAIFI được sử dụng chung trên toàn thế giới cho phép đánh giá độ ổn định của lưới điện phân phối. Ở mỗi quốc gia khác nhau thì thời gian mất điện kéo dài được quy định khác nhau. Ở Việt Nam hiện tại, thời gian mất điện > 5 phút được coi là thời gian mất điện kéo dài.

Ngoài ra, các chỉ số này cũng là căn cứ để EVN đưa ra các hình thức thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên.

Trên đây là bài viết tìm hiểu về định nghĩa và cách tính các chỉ số độ tin cậy của lưới điện. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi.